Hur går det till människa

Behandlingen utförs på en behandlingsbänk. Klienten är påklädd under behandlingen och bekväma, löst sittande kläder rekommenderas.

Terapeuten använder sina händer med ett lätt tryckför att hitta spänningar/störningar. Inga manipulationer eller tvingande metoder förekommer, allt sker på kroppens egna villkor och takt.

Ett behandlingstillfälle tar ca 1 timme.

Råd att följa efter behandlingen

Info kommer!